Żłobek Niepubliczny  PUCHATEK
to pierwsza profesjonalna niepubliczna placówka w Olsztynie prowadząca działalność opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci od 1-roku życia do 3 lat.
Placówka jest czynna 5 dni w tygodniu, również w ferie i wakacje. Oferowana jest opieka dla naszych podopiecznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30 z możliwością dostosowania godzin pracy Żłobka do potrzeb rodzica czy opiekuna.
Żłobek prowadzony jest przez Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze LAGUNA.
Placówka zapewnia w szczególności:

  • profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 1 do 3 lat, 
  • opiekę nad dzieckiem w czasie 10 godz. pracy placówki dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z rodzicami/opiekunami, 
  • całodzienne wyżywienie spełniające obowiązujące normy żywieniowe, 
  • usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne świadczone przez wymaganą przepisami prawa liczbę personelu, 
  • działania profilaktyczne, korekcyjno-naprawcze i promujące zdrowie, 
  • prowadzenie programu adaptacyjnego w celu ułatwienia przystosowania się dziecka do pobytu w żłobku, 
  • zaspokajanie potrzeb fizycznych dziecka, społecznych, psychicznych i emocjonalnych dziecka, 
  • prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych zgodnie z programem pracy żłobka.

W Placówce utworzone zostały 34 miejsca dla podopiecznych.
Powierzchnia użytkowa lokalu to 275 mm2. W Placówce posiadamy 3 sale odpowiednio dostosowane do przedziału wiekowego naszych podopiecznych ( 2 sale do dziennego pobytu a 1 sala do spania). Sale są przestronne o wymaganej wysokości 3 m, wyposażone w ładne, funkcjonalne i kolorowe meble i zabawki posiadające certyfikaty zgodne z wymogami Unii Europejskiej. Podłogi wyłożone są ciepłymi panelami oraz miękkimi, bezpiecznymi i antyalergicznymi wykładzinami dywanowymi. Każda z sal posiada swoją łazienkę z brodzikiem, toaletami i umywalkami dostosowanymi do wzrostu dzieci.

W Żłobku ponadto wydzielona jest szatnia, kuchnia i zmywalnia z nowoczesnym sprzętem, pokój socjalny, pokój pielęgniarki, łazienka, pomieszczenia gospodarcze i magazynki.

Atrakcyjny wystrój Placówki i odpowiednio dobrana kolorystyka sprzyjają miłemu nastrojowi, chęci do zabawy oraz wypoczynku.

W naszej Placówce oferujemy Maluszkom cykl zajęć edukacyjno -rozwojowo-wychowawczych. Cykle te są rozpisane na każdy miesiąc roku i mają na celu rozwijanie różnych umiejętności podopiecznych zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i tempem rozwoju.

Podstawowym zadaniem naszej Placówki jest zapewnienie dzieciom jak najkorzystniejszych warunków rozwojowych, bezpieczeństwa, poczucia stabilizacji oraz przygotowanie dzieci do przedszkola. Zapewniamy dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju, przede wszystkim poprzez zapewnienie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym oraz akceptacji, umożliwienie swobody w działaniu dziecka i realizacji jego potrzeb oraz poprzez wyzwalanie otwartości i twórczości naszych małych podopiecznych.

Naszą Placówkę mogą odwiedzać rodzice z dziećmi, którzy w przyszłości chcą aby ich dziecko uczęszczało do Żłobka. Również mogą uczestniczyć przez pewien czas w codziennym życiu Placówki. Dla rodziców jest to doskonała możliwość zapoznania się z naszym Żłobkiem.