6.30 – 8.00
Przyjmowanie Dzieci, indywidualne kontakty z Rodzicami, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, zabawy ruchowe, prace wyrównawcze i stymulacyjne, przygotowanie do śniadania.

8.00 – 8.30 
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczno-sanitarne.

8.45 – 9.15 
Pora na smaczny posiłek (śniadanie).

9.15 – 11.00  
Zabawy dydaktyczne kierowane przez nauczycielkę, zabawy przy muzyce, zabawy ruchowe, taneczne, zajęcia plastyczne, zabawy tematyczne w sali, gimnastyka, spacer, zabawy na świeżym powietrzu.

11.00 – 11.15
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno-sanitarne.

11.15 – 11.30  
Obiad (I danie).  

11.30 – 13.15 
Odpoczynek, zajęcia relaksacyjne-wyciszające, słuchanie muzyki, czytanie bajek, sen.

13.15 – 13.30 
Mycie rączek, czynności higieniczno-sanitarne. 

13.30 – 14.00  
Obiad (II danie - zupa).  

14.00 – 15.30  
Aktywne zajęcia, zajęcia rozwojowe, zajęcia indywidualne. Przygotowanie do podwieczorku.

15.30 – 16.00 
Podwieczorek 

16.00 – 17.00 
Zabawy dowolne - twórcze z kolegami i koleżankami. Powitanie kochanych rodziców.