W holu głównym znajduje się tablica informacyjna, na której wywieszone są informacje bieżące dla rodziców. Ważne miejsce na tablicy informacyjnej zajmuje „Jadłospis” z codziennym menu.


Informacje skierowane do rodziców lub pracowników żłobka mają swoje stałe miejsca na wydzielonych tablicach. Ponadto, każda z grup posiada swoją oddzielną tablicę, na której umieszczany jest miesięczny oraz tygodniowy plan zajęć danej grupy, a także prace plastyczne wykonane przez Dzieci. System ten ciągle się zmienia, ulepszamy jego szatę graficzną, stale rozszerzamy zakres informacji.


Tablica Grupy I Promyczki


   
Tablica Grupy I Gwiazdki


   
Tablica Grupy III Słoneczka