Nasza Placówka
Centrum Wczesnej Edukacji  - Żłobek Niepubliczny PUCHATEK
od 01.12.2009 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Olsztyn -
- „Prowadzenie alternatywnej formy opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat z terenu Olsztyna (…)”

Na realizację zadania Placówka otrzymuje dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów jego realizacji.